>
psychoterapia

Jesteś w: Zasady korzystania z psychoterapii


ZASADY KORZYSTANIA Z PSYCHOTERAPII
W OŚRODKU POZA CENTRUM

Oferujemy psychoterapię indywidualną, par, małżeństw, rodzin oraz terapię grupową .


Usługi świadczone są przez specjalistów  psychoterapeutów. W skład naszego zespołu wchodzą dyplomowani psychoterapeuci  nauczyciele psychologii procesu oraz studenci metody pracujący pod superwizją. Zobacz zespół ośrodka.


Na sesję można się umówić:
- dzwoniąc pod numer sekretariatu 512 087 090,
- korzystając z formularza internetowego - przejdź do formularza
- lub bezpośrednio do wybranego  terapeuty - zobacz listę psychoterapeutów ośrodka


Sesja trwa 55 minut. Sesje są płatne: w zależności od osoby terapeuty, indywidualna sesja kosztuje  100 - 120 zł, sesja z parą lub rodzinna kosztuje 130 - 150 zł


Podwyższanie opłat za sesję oznajmiane jest z 2 miesięcznym wyprzedzeniem.


W przypadku spóźnienia klient płaci za całą sesję, sesja nie jest przedłużana.

Jeśli klient odwoła sesję później niż 48 godzin przed umówiona sesję , wówczas jest zobowiązany do dokonania opłaty za tę sesję.

Sesje odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu  chyba, że terapeuta w porozumieniu z klientem uzna, że potrzebna jest inna częstotliwość.


Psychoterapeuta uprzedza klienta o planowanych przerwach w terapii. W czasie przerw klient może skorzystać ze spotkań z innym terapeutą, wskazanym przez terapeutę prowadzącego


Podczas terapii klient nie może pozostawać w terapii u innego terapeuty, chyba, że terapeuta prowadzący zdecyduje inaczej.


Czas trwania terapii jest ustalany indywidualnie z klientem


Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych od klienta w czasie terapii, a także faktu, że klient korzysta z terapii.
Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta (np. psychiatrą), terapeuta udostępnia tylko niezbędne informacje- przekazanie informacji odbywa się wiedzą klienta.


Terapeuci Ośrodka POZA CENTRUM są zobowiązani do superwizowania swojej pracy.
Służy to ulepszaniu usług psychoterapeutycznych  i lepszej opiece nad klientami . Omawiając swoja pracę z superwizorem terapeuta dba o anonimowość klientów.


W celach superwizyjnych terapeuci Ośrodka czasami nagrywają sesje na video. Nagrania przedstawiane są wyłącznie superwizorowi, którego także obowiązuje zasada poufności.
Nagranie odbywa się zawsze za wiedzą i zgodą klienta. Klient nie musi w żaden sposób uzasadniać odmowy. W każdej chwili na życzenie klienta nagranie może zostać przerwane lub skasowane.


Psychoterapeuci Ośrodka POZA CENTRUM  odnoszą się w swojej pracy do Kodeksu Etycznego  PSPTPP

 

 

 

Jesteś w: Zasady korzystania z psychoterapii

Zarezerwuj sesję

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

asertywność

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash