>
psychoterapia

Jesteś w: Psychologia procesu - PSTiTPP


Polskie Stowarzyszenie Terapeutów i Trenerów Psychologii Procesu

Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu powstało w lutym 2006 roku jako pierwsze w Polsce stowarzyszenie zrzeszające wyłącznie osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia psychoterapii i pracy z grupami metodami Psychologii Zorientowanej na Proces.

Stowarzyszenie udziela rekomendacji programom licencyjnym oraz ośrodkom psychoterapeutycznym i szkoleniowym. Dyplom Programu Licencyjnego rekomendowanego przez Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu w Polsce, stanowi międzynarodowy dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe i umożliwiający praktykowanie psychoterapii, mediacji, treningu grupowego metodą psychologii zorientowanej na proces.

Jesteśmy organizacją, której leży na sercu wysoki poziom usług psychoterapeutycznych w Polsce. Propagujemy szkolenia psychoterapeutyczne przygotowywane według najwyższych standardów merytorycznych i etycznych. Zdajemy sobie sprawę, ze od standardów szkolenia zależy poziom świadczonych później usług, zaufanie do metody i psychoterapii w ogóle.

Zależy nam na uregulowaniu sytuacji prawnej wokół zawodu psychoterapeuty w sposób, który uwzględnia różnorodność metod psychoterapeutycznych i daje możliwie jak największej ilości szkół i podejść szansę uczestniczenia w procesie kształcenia psychoterapeutów. Jeśli damy tę możliwość tylko kilku metodom lub ośrodkom, to na dłuższą metę zahamujemy rozwój psychoterapii w naszym kraju, ponieważ każda szkoła wnosi coś cennego i niepowtarzalnego.

Nasze Stowarzyszenie należy do Polskiej Rady Psychoterapii. Jest to porozumienie ponad 20 stowarzyszeń psychoterapeutycznych i sekcji merytorycznych, które reprezentuje różnorodne podejścia i najważniejsze ośrodki szkolące psychoterapeutów w Polsce w rozmowach z przedstawicielami administracji rządowej.

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie zmian świadomościowych na poziomie nie tylko jednostkowym, ale i społecznym. Stowarzyszenie wspiera praktyczne stosowanie metod psychologii procesu w pracy z grupami i organizacjami, rozwiązywaniu konfliktów, mediacji i propagowaniu dialogu społecznego.

Powrót na górę


Jesteś w: Psychologia procesu - PSTiTPP

Zarezerwuj sesję

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

asertywność

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash